0512-541533
School

School

School

Missie

De missie en de visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie van de school is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is meer toekomstgericht en beschrijft datgene waarin de school over een aantal jaren naar streeft. Onze slogan is: “SBO It Heechhôf, oog voor talent en wie je bent.”

Lees verder
School

Visie

Kinderen zijn van nature leergierig en willen graag ontdekken. Daar komen wij op school graag aan tegemoet. Naast de basisvakken vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breder kunnen ontwikkelen.

Lees verder
School

Identiteit

SBO It Heechhôf is een openbare school. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs.

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing.

Lees verder
School

Speerpunten

De ontwikkeling op SBO it Heechhôf staat niet stil. Wij ontwikkelen onderwijs waarbij we niet alleen de basisvakken belangrijk vinden. Nieuwsgierig welke ontwikkelingen wij in gang hebben gezet?

Lees verder
School

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op de ontwikkelingen van onze school. Daarom is de leerlingenraad nauw betrokken bij de schoolontwikkeling en activiteiten.

Lees verder
School

Op de kaart

Via scholen op de kaart vindt u nog meer gegevens en cijfers van onze school. Dit geeft een goed beeld van de kwaliteit en ontwikkelingen op onze school.

Naar scholen op de kaart