0512-541533
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Onze school is sinds juli 2018 officieel gecertificeerd als Vreedzame School. De Vreedzame school geeft ons de kans ouders, leerlingen en schoolteam samen aan een beter schoolklimaat en meetbaar betere schoolresultaten te werken! Onze leerlingen gaan, samen met de teamleden, werken met een programma, dat zich kenmerkt door de volgende elementen:

• Ieder op school voelt zich gehoord en gezien
• Conflicten lossen we zelf op een positieve manier op
• We geven opstekers, geen afbrekers!
• We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheid
• We werken volgens de principes rust, orde, regelmaat en veiligheid
• We willen, samen met de ouders het verschil tussen school- en thuiscultuur verkleinen, zodat opvoeding en onderwijs nog beter op elkaar aansluiten! 15 • Gevoelens willen we delen en we willen weten hoe we empathie voor een ander kunnen tonen. • Coöperatieve werkvormen zullen onderdeel zijn van dit programma. Beter leren op een fijne manier!
• Luisteren, elkaar beter begrijpen,
• Democratisch burgerschap betekent, dat we uitgaan van de eigen kracht van kinderen!

De methode de Vreedzame school biedt een leerlijn voor het aanleren van sociaal gedrag. Daarnaast is democratisch burgerschap een onderdeel van de methode. Op onze school werken we met een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit 4 tot 6 leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Jaarlijks worden aan het begin van het jaar (tijdens de Gouden Weken) verkiezingen gehouden in de betreffende groepen en wordt de leerlingenraad samengesteld. Op het plein zijn naast de teamleden die pleinwacht lopen, ook mediatoren op het plein. Deze leerlingen, uit de groepen 5 t/m 8, zijn uit de groepen gekozen en hebben een speciale training gevolgd. Als mediator hebben zij een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van conflicten tussen leerlingen.

it Heechhôf is medio 2020 gecertificeerd als Gezonde school op het domein Welbevinden aangevraagd. Welbevinden is één van de zeven domeinen van de Gezonde school.

Het thema Welbevinden is sterk gerelateerd aan het aanbod en de uitvoering van de

  • Vreedzame school,
  • Rots en Water
  • Taakspel.
    Deze drie onderdelen zijn een vast onderdeel voor ons aanbod voor onze leerlingen.

Op SBO It Heechhôf wordt in alle groepen Taakspel gespeeld.
De methodiek van Taakspel laat leerkrachten wenselijk gedrag van de leerlingen belonen door ze positief te benaderen en complimenten te geven. Tijdens reguliere lessen als schrijven, rekenen en technisch lezen wordt er met de groep afgestemd welk gedrag gewenst is. Dit gewenst gedrag wordt vertaald naar regels, zoals “Je bent stil, je bent met je taak bezig, Ik kan mijn hulpblokje gebruiken.” Het doel van het spel is dat leerlingen zich aan deze regels houden. Wanneer dat lukt wint het team de beloning die de leerlingen met elkaar hebben afgesproken. Door te werken met Taakspel wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen gestimuleerd. Door het gewenst gedrag te complimenteren ontstaat er een positief leerklimaat wat de sfeer in de groep ten goede komt en de emotionele ontwikkeling van de leerlingen bevordert. Daarbij is Taakspel bewezen effectief tegen pesten binnen de groep en school. Alle leerkrachten van SBO It Heechhôf zijn Taakspel gecertificeerd en jaarlijks leggen de Taakspelcoaches binnen de school klassenbezoeken af om de doorgaande lijn binnen de school te borgen.