0512-541533
Onze groepen

Onze groepen

Groepering en groepsgrootte

De school werkt met heterogene groepen.
Binnen de groepen combineren we twee leerstofjaarklassen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) en de verschillende ontwikkelingsperspectieven. Door dit systeem kunnen we binnen de groepen een evenredige verdeling maken van leerlingen met intensieve didactische en pedagogische onderwijsbehoeften.
Doordat er sprake is van parallelklassen, kunnen de lessen, weekplanning en groepsplannen gezamenlijk worden voorbereid. Daarnaast kunnen we bij instroom van nieuwe leerlingen een betere verdeling maken, waardoor we de maximale groepsgrootte niet overschrijden.
De indeling van groepen vindt plaats op basis van leeftijd en pedagogische en didactische onderwijsbehoeften. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Soms wordt er groepsoverstijgend gewerkt.

Onze groepen