Plaatsing op het SBO

Wanneer de school, waar de leerling zit, ook met de extra ondersteuning niet het juiste onderwijs kan
geven aan de leerling, zal de school na overleg met de ouders op zoek gaan naar een andere school.

Wanneer er sprake is van plaatsing op het SBO geeft de Commissie van Toelating  hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring af.

Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring is plaatsing op het SBO niet mogelijk.
De benodigde aanvraagformulieren hiervoor zijn beschikbaar op de basisschool.

Website Netwerk de Walden:  www.netwerkdewalden.nl