Plaatsing op het SBO

Wanneer de school, waar de leerling zit, ook met de extra ondersteuning niet het juiste onderwijs kan
geven aan de leerling, zal de school na overleg met de ouders op zoek gaan naar een andere school.

Als uit het dossier van de leerling naar voren komt dat  plaatsing op het SpeciaalBasisOnderwijs
aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling, geeft de Commissie van Advies  hiervoor
een toelaatbaarheidsverklaring SBO af.

Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring is plaatsing op het SBO niet mogelijk.
De benodigde aanvraagformulieren hiervoor zijn beschikbaar op de basisschool.

Onder de tab CvT van deze website vindt u meer informatie.