MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Jacob Dopstra
Fokko Donker
Maria van Tuinen

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR

Medezeggenschap voor ouders en personeel

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en
personeelsleden actief. De MR houdt zich bezig met
beleidsmatige zaken in de school. De directie is op
uitnodiging van de MR aanwezig op de vergadering
om het schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen
te doen over beleidsuitvoering of schoolorganisatie.
De MR vergadert ongeveer 6 x per schooljaar. De
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders
en personeelsleden bijgewoond worden.

 

Als ouder/verzorger kunt u vragen stellen, opmerkingen
maken of suggesties doen over onderwijsinhoudelijke
zaken of schoolbeleid op ons emailadres. Dit kan via
onderstaande link:

mr@itheechhof.nl

MR vergaderdata

Schooljaar 2016-2017:
Dinsdag 13 september 2016
Dinsdag 8 november 2016
Donderdag 24 november 2016 Algemene Ouderavond
Dinsdag 20 december 2016
Dinsdag 7 februari 2017
Dinsdag 28 maart 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 4 juli 2016
Aanvang is om 19.30 uur


 

 

MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Jacob Dopstra
Fokko Donker
Maria van Tuinen

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR

Medezeggenschap voor ouders en personeel

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en
personeelsleden actief. De MR houdt zich bezig met
beleidsmatige zaken in de school. De directie is op
uitnodiging van de MR aanwezig op de vergadering
om het schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen
te doen over beleidsuitvoering of schoolorganisatie.
De MR vergadert ongeveer 6 x per schooljaar. De
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders
en personeelsleden bijgewoond worden.

 

Als ouder/verzorger kunt u vragen stellen, opmerkingen
maken of suggesties doen over onderwijsinhoudelijke
zaken of schoolbeleid op ons emailadres. Dit kan via
onderstaande link:

mr@itheechhof.nl

MR vergaderdata

Schooljaar 2016-2017:
Dinsdag 13 september 2016
Dinsdag 8 november 2016
Donderdag 24 november 2016 Algemene Ouderavond
Dinsdag 20 december 2016
Dinsdag 7 februari 2017
Dinsdag 28 maart 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 4 juli 2016
Aanvang is om 19.30 uur


 

 

MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Jacob Dopstra
Fokko Donker
Maria van Tuinen

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR vergaderdata

Schooljaar 2016-2017:
Dinsdag 13 september 2016
Dinsdag 8 november 2016
Donderdag 24 november 2016 Algemene Ouderavond
Dinsdag 20 december 2016
Dinsdag 7 februari 2017
Dinsdag 28 maart 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 4 juli 2016
Aanvang is om 19.30 uur