MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Maria van Tuinen
Anne Koster
Eddy Kraan

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR

Medezeggenschap voor ouders en personeel

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en
personeelsleden actief. De MR houdt zich bezig met
beleidsmatige zaken in de school. De directie is op
uitnodiging van de MR aanwezig op de vergadering
om het schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen
te doen over beleidsuitvoering of schoolorganisatie.
De MR vergadert ongeveer 6 x per schooljaar. De
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders
en personeelsleden bijgewoond worden.

 

Als ouder/verzorger kunt u vragen stellen, opmerkingen
maken of suggesties doen over onderwijsinhoudelijke
zaken of schoolbeleid op ons emailadres. Dit kan op
het emailadres van de secretaris: 

m.vantuinen@opo-furore.nl

MR vergaderdata

Schooljaar 2017-2018:
Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 10 juli 2018
Aanvang is om 19.30 uur


 

 

MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Maria van Tuinen
Anne Koster
Eddy Kraan

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR

Medezeggenschap voor ouders en personeel

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en
personeelsleden actief. De MR houdt zich bezig met
beleidsmatige zaken in de school. De directie is op
uitnodiging van de MR aanwezig op de vergadering
om het schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen
te doen over beleidsuitvoering of schoolorganisatie.
De MR vergadert ongeveer 6 x per schooljaar. De
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders
en personeelsleden bijgewoond worden.

 

Als ouder/verzorger kunt u vragen stellen, opmerkingen
maken of suggesties doen over onderwijsinhoudelijke
zaken of schoolbeleid op ons emailadres. Dit kan op
het emailadres van de secretaris: 

m.vantuinen@opo-furore.nl

MR vergaderdata

Schooljaar 2017-2018:
Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 10 juli 2018
Aanvang is om 19.30 uur


 

 

MR leden

Oudergeleding:
Fokke Hoekstra
Lisette Pattiapon
Liesan Hoving

Personeelsgeleding:
Maria van Tuinen
Anne Koster
Eddy Kraan

Notulen MR

Via onderstaande link gaat u
naar de notulen.

Notulen MR

Agenda MR

Via onderstaande link gaat u
naar de agenda's.

Agenda's MR

MR vergaderdata

Schooljaar 2017-2018:
Dinsdag 19 september 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 10 juli 2018
Aanvang is om 19.30 uur