Missie

Missie

De missie en de visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie van de school is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is meer toekomstgericht en beschrijft datgene waarin de school over een aantal jaren naar streeft.

Hier staan we voor, onze missie:

Met SBO It Heechhôf kom je verder!

It Heechhof  is een openbare speciale basisschool voor kinderen in de regio Drachten, die (tijdelijk) lichte ondersteuning nodig hebben op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied.

Al onze teamleden hebben hart voor ‘speciale leerlingen’ en halen, door specifieke expertise en een specialistische aanpak, het beste in leerlingen naar boven. We laten zien en voelen dat kinderen op meerdere manieren intelligent kunnen zijn en dat ze vaak meer talent bezitten dan ze zelf denken.

We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te ontdekken  en te ontplooien. We streven voor ieder kind naar geluksgevoel en (zelf)vertrouwen.

Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers moeten zich veilig en gewaardeerd voelen. Ouders zijn voor ons waardevolle partners, die we graag betrekken en ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen.

We bieden onze leerlingen zo veel mogelijk kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen, zodat zij zo goed mogelijk worden voorbereid op het vervolgonderwijs en een plaats in de  maatschappij.