Melding bij afwezigheid

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch (0512 541533) aan ons doorgevenen, dus niet per mail! De school geeft de meldingen rond 8.35 uur door aan de leerkrachten. Indien een kind afwezig is en niet is afgemeld, belt een personeelslid van de school met de ouders om te informeren wat de reden is van de niet gemelde afwezigheid.