0512-541533
Lestijden en vakanties

Lestijden en vakanties

Lestijden en vakanties

Lestijden

Er zijn wettelijke eisen gesteld aan het aantal uren waarin de school onderwijs biedt. In totaal moeten de leerlingen 7520 uren naar school verdeeld over 8 leerjaren. Dat betekent per leerjaar 940 uur.
Schooltijden:

Maandag 8:30 uur t/m 15:00 uur
Dinsdag 8:30 uur t/m 15:00 uur
Woensdag 8:30 uur t/m 12:15 uur
Donderdag 8:30 uur t/m 15.00 uur
Vrijdag 8:30 uur t/m 12:15 uur

De leerlingen hebben ’s ochtends een kwartier pauze. Tussen de middag is er een eetpauze gepland van 15 minuten.
De leerlingen eten dan onder begeleiding van de leerkracht. Daarnaast hebben ze een half uur pauze.

Schoolinfo 2021-2022
Lestijden en vakanties

Vakanties 2021-2022

Start scholen maandag 23-08-21
Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
Goede vrijdag vrijdag 15 april
Paasmaandag maandag 18 april
Meivakantie maandag 25 april mei t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei
Pinksteren maandag 6 juni
Zomervakantie 2022 maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Vrije dagen 2020-2021

Maandag 27 september 2021 leerlingen vrij

Vrijdag 5 november 2021 leerlingen vrij

Woensdag 2 februari 2022 leerlingen vrij

Maandag 28 februari 2022 leerlingen vrij

Vrijdag 27 mei 2022 leerlingen vrij