0512-541533
Communicatie

Communicatie

Communicatie

Bel, mail, app........

Goede communicatie vinden wij erg belangrijk. Daarom zoeken wij op verschillende manier contact met u als ouder om u goed te kunnen informeren. Onze leerkrachten zijn toegankelijk en telefonisch of per mail bereikbaar. Daarnaast houden wij ouders op de hoogte via de app Parro. Binnen deze app worden berichten over de groep verspreid. Ook delen we foto's binnen deze app van activiteiten. In het begin van het jaar zijn er informatieavonden voor u als ouder en gedurende het jaar hebben wij gesprekken met u en uw kind over de ontwikkeling van uw kind. Door goed te communiceren en u als ouder bij het onderwijsleerproces te betrekken willen wij de ontwikkeling van uw kind optimaal stimuleren.

Communicatie

Verlofregeling

Het is mogelijk verlof aan te vragen voor uw kind.
Hier gelden regels die vastgesteld zijn door de Gemeente. Ouders/verzorgers kunnen het verlof schriftelijk aanvragen met een formulier.
Het formulier kunt u opvragen bij de juf/meester of bij de administratie.

Lees verder