Groep 7-8C '18-'19

Welkom op ons stukje van de website!

Wij zijn groep 7/8 C en zitten met 16 kinderen bij juf Annemaryn.

Met nieuwsbegrip hadden we het over Prinsjesdag, Tx2, de Tsunami van Sulawese en de pasgeboren Kiwi.

Met taal hebben we het over de persoonsvorm en het onderwerp. Maar ook over lidwoorden, werkwoorden, zelfstandignaamwoorden en bijvoegelijke naamwoorden.

Met spelling hebben we het over de mollen en de molen regel.  Mollen---> hoor je er 1(korte klank), dan schrijf je er 2(medeklinkers).  Molen---> hoor je er 2(lange klank), dan schrijf je er 1(medeklinker).

Met rekenen hebben we net een toets gehad. We zijn bezig met de tafels, cijferend rekenen, deelsommen, maar ook plus en min sommen.

Nu eerst een welverdiende vakantie voor alle toppers!!!!!