Formulieren CvT

 • Voor de aanmelding bij de CVT van SBO It Heechhôf zijn de volgende documenten noodzakelijk:
  • Aanmeldingsformulier en toestemmingsformulier ouders/verzorgers
  • Aanmeldingsformulier Commissie van Toelaatbaarheid (CVT) school
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek)
  • Ontwikkelingsperspectief (OPP); geëvalueerd!
  • Recent IQ onderzoek, niet ouder dan 2 jaar
  • Uitdraai Leerlingvolgsysteem (CITO LOVS, Parnasys of ESIS)
  • Verslagen van onderzoeken of begeleiding (externen)
  • Twee deskundigenadviezen, waaronder tenminste één advies van een orthopedagoog.
  • Een beschrijving van de effecten van de interventies die binnen de basisschool of speciale basisschool hebben plaatsgevonden om de leerling binnen de basisondersteuning of extra ondersteuning te begeleiden.