Formulieren CvT

 • Voor de aanmelding bij de CVT van SBO It Heechhôf zijn de volgende documenten noodzakelijk:
  • Aanmeldingsformulier en toestemmingsformulier ouders/verzorgers
  • Aanmeldingsformulier Commissie van Toelaatbaarheid (CVT) school
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek)
  • Ontwikkelingsperspectief (OPP); geëvalueerd!
  • Recent IQ onderzoek, niet ouder dan 2 jaar
  • Uitdraai Leerlingvolgsysteem (CITO LOVS, Parnasys of ESIS)
  • Verslagen van onderzoeken of begeleiding (externen)
  • Twee deskundigenadviezen, waaronder tenminste één advies van een orthopedagoog.
  • Een beschrijving van de effecten van de interventies die binnen de basisschool of speciale basisschool hebben plaatsgevonden
   om de leerling binnen de basisondersteuning of extra ondersteuning te begeleiden.
Formulieren CvT

Leden CvT

De Commissie van Toelaatbaarheid bestaat uit de volgende leden:

Carla Tulleken                  voorzitter, stemmend lid
Annet Vos                         stemmend lid
Anita Beving                     adviserend lid
Janet van der Heide       adviserend lid

 

Maria van Tuinen             secretariaat

Vergaderdata CvT schooljaar 2017-2018:

 

donderdag 28-09-2017
donderdag 09-11-2017
donderdag 14-12-2017
donderdag 01-02-2018
donderdag 08-03-2018
donderdag 12-04-2018
donderdag 24-05-2018
donderdag 14-06-2018

 

Dossiers voor bespreking CvT dienen digitaal te worden aangeleverd:

secretariaat.cvt@opo-furore.nl


Dossiers graag 2 weken voor de vergaderdatum aanleveren.

 

Formulieren CvT

 • Voor de aanmelding bij de CVT van SBO It Heechhôf zijn de volgende documenten noodzakelijk:
  • Aanmeldingsformulier en toestemmingsformulier ouders/verzorgers
  • Aanmeldingsformulier Commissie van Toelaatbaarheid (CVT) school
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek)
  • Ontwikkelingsperspectief (OPP); geëvalueerd!
  • Recent IQ onderzoek, niet ouder dan 2 jaar
  • Uitdraai Leerlingvolgsysteem (CITO LOVS, Parnasys of ESIS)
  • Verslagen van onderzoeken of begeleiding (externen)
  • Twee deskundigenadviezen, waaronder tenminste één advies van een orthopedagoog.
  • Een beschrijving van de effecten van de interventies die binnen de basisschool of speciale basisschool hebben plaatsgevonden
   om de leerling binnen de basisondersteuning of extra ondersteuning te begeleiden.
Formulieren CvT

Leden CvT

De Commissie van Toelaatbaarheid bestaat uit de volgende leden:

Carla Tulleken                  voorzitter, stemmend lid
Annet Vos                         stemmend lid
Anita Beving                     adviserend lid
Janet van der Heide       adviserend lid

 

Maria van Tuinen             secretariaat

Vergaderdata CvT schooljaar 2017-2018:

 

donderdag 28-09-2017
donderdag 09-11-2017
donderdag 14-12-2017
donderdag 01-02-2018
donderdag 08-03-2018
donderdag 12-04-2018
donderdag 24-05-2018
donderdag 14-06-2018

 

Dossiers voor bespreking CvT dienen digitaal te worden aangeleverd:

secretariaat.cvt@opo-furore.nl


Dossiers graag 2 weken voor de vergaderdatum aanleveren.