Formulieren CvT

Formulieren CvT

Leden CvT

De Commissie van Toelaatbaarheid bestaat uit de volgende leden:

Carla Tulleken                  voorzitter, stemmend lid
Annet Vos                         stemmend lid
Anita Beving                     adviserend lid
Janet van der Heide       adviserend lid

 

Maria van Tuinen             secretariaat

Vergaderdata CvT schooljaar 2017-2018:

 

donderdag 28-09-2017
donderdag 09-11-2017
donderdag 14-12-2017
donderdag 01-02-2018
donderdag 08-03-2018
donderdag 12-04-2018
donderdag 24-05-2018
donderdag 14-06-2018

 

Dossiers voor bespreking CvT kunnen digitaal worden aangeleverd:

secretariaat.cvt@opo-furore.nl


Dossiers graag 2 weken voor de vergaderdatum inleveren.

 

Formulieren CvT

Formulieren CvT

Leden CvT

De Commissie van Toelaatbaarheid bestaat uit de volgende leden:

Carla Tulleken                  voorzitter, stemmend lid
Annet Vos                         stemmend lid
Anita Beving                     adviserend lid
Janet van der Heide       adviserend lid

 

Maria van Tuinen             secretariaat

Vergaderdata CvT schooljaar 2017-2018:

 

donderdag 28-09-2017
donderdag 09-11-2017
donderdag 14-12-2017
donderdag 01-02-2018
donderdag 08-03-2018
donderdag 12-04-2018
donderdag 24-05-2018
donderdag 14-06-2018

 

Dossiers voor bespreking CvT kunnen digitaal worden aangeleverd:

secretariaat.cvt@opo-furore.nl


Dossiers graag 2 weken voor de vergaderdatum inleveren.