Aanvullende info v.d. school

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de brief van het College van Bestuur over het beleid m.b.t. het Coronavirus.
Voor onze school hebben we nog een aantal toevoegingen:

Als u maandag gebruik wilt maken van onze opvang op school en u heeft een beroep in de vitale sector, wilt u dan uw kind vanavond aanmelden via de schoolmail: itheechhof@opo-furore.nl of morgenochtend telefonisch: 0512-541533. Dan kunnen wij inventariseren wat dit betekent voor de organisatie van onze school.

Als u vanaf dinsdag gebruik wilt maken van onze opvang op school en u heeft als beide ouders een beroep in de vitale sector, wilt u dan uw kind vanavond of morgenochtend aanmelden via de schoolmail: itheechhof@opo-furore.nl of morgenochtend telefonisch: 0512-541533. Dan kunnen wij inventariseren wat dit betekent voor de organisatie van onze school voor de rest van de weken.

Indien uw kind niet naar school gaat, wilt u dan het taxivervoer zelf afmelden

We laten alleen leerlingen toe in de school en vragen ouders om bij de deur afscheid te nemen.

In de centrale brief wordt verwezen naar Kinderopvang. Deze is op SBO it Heechhôf niet aanwezig, Wij hanteren de schooltijden zoals normaal gesproken.

De komende dagen gaan we afstemmen over hoe we thuisonderwijs gaan aanbieden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

In deze spannende tijd hopen we op ieders begrip en medewerking om de situatie zo goed als mogelijk op te vangen en met elkaar te zorgen voor veiligheid en gezondheid voor leerlingen, ouders en personeel.

Mocht u dringende vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via de mail of tijdens schooltijden op ons schooltelefoonnummer.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
Janet van der Heide
Directeur SBO it Heechhôf
Drachten